An:  Nr.:  Conţinut:  
 Nr. DataTitlul hotărârii
109/01/2019Acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2018 din excedentul bugetar al anilor precedenți
209/01/2019Privind utilizarea excedentului anilor precedenți pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secțiunii de dezvoltare în anul 2019
309/01/2019Privind aprobarea proiectului „Biodegradabilul merită reciclat” a cheltuielilor legate de acesta proiect ce urmează a fi depus spre finanțare în cadrul Programului vizând educația și conștientizarea publicului privind gestionarea deșeurilor
409/01/2019Privind aprobarea proiectului “Modernizare extindere şi dotare a Unităţii de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu” şi a cheltuielilor legate de acesta proiect depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020 Axa Prioritară 8 Prioritatea de Investiţii 8 1
509/01/2019Privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi proiectului “Modernizare extindere şi dotare a Unităţii de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu” în vederea conractării acestuia în cadrul Programului Operaţional (POR) 2014-2020 Axa Prioritară 8 Prioritatea de Investiţii 8 1
609/01/2019Pentru rectificarea art 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu nr 142/31 05 2018 privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Sibiu în domeniul public al Județului Sibiu a imobilului-teren situat în Stațiunea Păltiniș identificat în CF nr 115478 Sibiu nr cadastral 115478
730/01/2019Acordarea unor stimulente financiare lunare personalului încadrat pe funcțiile de director de îngrijiri director administrativ şi director financiar-contabil din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu
830/01/2019Privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu precum şi ale Centrului de Plasament Orlat în vederea aplicării prevederilor H G nr 1019/ 2018
930/01/2019Privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu
1030/01/2019Privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Sibiu în Comisia de concurs/examen pentru ocuparea funcţiei de director medical funcție specifică Comitetului Director la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu respectiv în Comisia de soluţionare a contestaţiilor
1130/01/2019Privind abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sibiu nr 282/2018 privind aprobarea atribuirii unui număr de nouăsprezece licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale
1230/01/2019Privind acordarea dreptului de folosinţă gratuită asupra Sălii Thalia Sibiu pe termen limitat în perioada 12-20 octombrie 2019 Complexului Naţional Muzeal „Astra” pentru desfăşurarea Festivalului Internaţional de Film „Astra Film Festival Sibiu 2019”
1330/01/2019Privind acordarea dreptului de folosinţă gratuită asupra Sălii Transilvania Asociației Diakoniewerk Internațional Sibiu în vederea efectuării antrenamentelor de baschet a persoanelor aflate în scaunul rulant
1430/01/2019Pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Sibiu nr 4/2019 privind aprobarea proiectului „Modernizare extindere și dotare a Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu” și a cheltuielilor legate de acesta proiect depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020 Axa Prioritară 8 Prioritatea de Investiții 8 1
1530/01/2019Pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Sibiu nr 205/2018 privind aprobarea studiului de oportunitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului “Dotarea Ambulatoriului de Specialitate - Dispensar din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu ” în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014 – 2020 Axa Prioritară 8 Prioritatea de Investiții 8 1