An:  Nr.:  Conţinut:  
NrDataTitlul hotarârii
7426/03/2015Hotărârea nr. 74 privind avizarea ”Documentației de atribuire pentru delegarea prin concesiune a activității de operare a stației de sortare Șura Mică,a stației de compostare Șura Mică și a stației de sortare Cisnădie”
129/01/2015Hotărârea nr. 1 - privind aprobarea Ghidului de eligibilitate pentru finanţarea Programului acțiunilor din domeniul sportului în județul Sibiu,pe anul 2015.
229/01/2015Hotărârea nr. 2 - privind aprobarea Ghidului de eligibilitate pentru finanţarea Programului acțiunilor din domeniul culturii în județul Sibiu,pe anul 2015.
329/01/2015Hotărârea nr. 3 - privind transmiterea dreptului de folosinţă gratuită asupra Sălii Thalia,către Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Tr. Roşu,pe termen limitat,pentru data de 27.03.2015,în vederea organizării unui spectacol cultural-artistic.
429/01/2015Hotărârea nr. 4 - privind aprobarea Planului local de Acţiune pentru Mediu – Judeţul Sibiu. pentru perioada 2014 – 2020.
529/01/2015Hotărârea nr. 5 - privind exprimarea acordului pentru trecerea unui imobil din domeniul public al Statului român şi din administrarea Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Sibiu,în domeniul public al Judeţului Sibiu.
629/01/2015Hotărârea nr. 6 - privind acordarea dreptului de folosinţă gratuită asupra Sălii Transilvania,Clubului Sportiv Universitar Sibiu – pentru echipa de Baschet.
729/01/2015Hotărârea nr. 7 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate,a Devizului General şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construire pod pe DJ 141C,limită jud. Alba – Broşteni – Bogatu Român – intersecţie DJ 107B,la km 21+800”
829/01/2015Hotărârea nr. 8 - privind aprobarea organigramei,a numărului de personal şi a statului de funcţii ale Camerei Agricole a Judeţului Sibiu.
929/01/2015Hotărârea nr. 9 - privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Desfăşurare a evaluării managementului la instituţiile publice de cultură,aflate în subordinea Consiliului Judeţean Sibiu şi a componenţei comisiilor de evaluare şi de soluţionare a contestaţiilor.
1029/01/2015Hotărârea nr. 10 - privind aprobarea actului adițional la contractul de administrare încheiat între Județul Sibiu și Centrul Județean pentru Promovarea și Conservarea Culturii Tradiționale ,Cindrelul – Junii” Sibiu.
1129/01/2015Hotărârea nr. 11 - privind atestarea la domeniul public a imobilului cu destinația ,împrejmuire”,situat administrativ în Sibiu,strada Tudor Arghezi nr.13.
1229/01/2015Hotărârea nr. 12 - privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Sibiu nr.190/31 iulie 2014 privind aprobarea dezlipirii imobilului format din teren și construcție ,înscris în C.F 106549 Mediaș ,nr. cadastral 106549 – C1 ,în două unități individuale și exprimarea acordului pentru înscrierea imobilului identificat cu nr. cadastral 106549- C1- U2,UAT Mediaș,ap.2 ,rezultat din dezlipire,pe seama domeniului public al Municipiului Mediaș
1329/01/2015Hotărârea nr. 13 - privind desemnarea persoanelor care pot înlocui reprezentantul Judeţului Sibiu în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunală „Asociaţia de Apă” Sibiu.
1429/01/2015Hotărârea nr. 14 - pentru aprobarea contractului de administrare-cadru privind imobilul teren situat administrativ în Sibiu,str. Şoseaua Alba Iulia nr. 73 A,înscris în CF nr. 105999 Sibiu,nr. cadastral./nr. topografic 105999,(provenit din CF vechi nr. 7724 Turnişor,nr. topografic 7060 /2/2).