An:  Nr.:  Conţinut:  
 Nr. DataTitlul hotărârii
129/01/2015Privind aprobarea Ghidului de eligibilitate pentru finanţarea Programului acțiunilor din domeniul sportului în județul Sibiu pe anul 2015
229/01/2015Privind aprobarea Ghidului de eligibilitate pentru finanţarea Programului acțiunilor din domeniul culturii în județul Sibiu pe anul 2015
329/01/2015Privind transmiterea dreptului de folosinţă gratuită asupra Sălii Thalia către Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Tr Roşu pe termen limitat pentru data de 27 03 2015 în vederea organizării unui spectacol cultural-artistic
429/01/2015Privind aprobarea Planului local de Acţiune pentru Mediu – Judeţul Sibiu pentru perioada 2014 – 2020
529/01/2015Privind exprimarea acordului pentru trecerea unui imobil din domeniul public al Statului român şi din administrarea Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Sibiu în domeniul public al Judeţului Sibiu
629/01/2015Privind acordarea dreptului de folosinţă gratuită asupra Sălii Transilvania Clubului Sportiv Universitar Sibiu – pentru echipa de Baschet
729/01/2015Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate a Devizului General şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construire pod pe DJ 141C limită jud Alba – Broşteni – Bogatu Român – intersecţie DJ 107B la km 21+800”
829/01/2015Privind aprobarea organigramei a numărului de personal şi a statului de funcţii ale Camerei Agricole a Judeţului Sibiu
929/01/2015Privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Desfăşurare a evaluării managementului la instituţiile publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Sibiu şi a componenţei comisiilor de evaluare şi de soluţionare a contestaţiilor
1029/01/2015Privind aprobarea actului adițional la contractul de administrare încheiat între Județul Sibiu și Centrul Județean pentru Promovarea și Conservarea Culturii Tradiționale Cindrelul – Junii” Sibiu
1129/01/2015Privind atestarea la domeniul public a imobilului cu destinația împrejmuire” situat administrativ în Sibiu strada Tudor Arghezi nr 13
1229/01/2015Privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Sibiu nr 190/31 iulie 2014 privind aprobarea dezlipirii imobilului format din teren și construcție înscris în C F 106549 Mediaș nr cadastral 106549 – C1 în două unități individuale și exprimarea acordului pentru înscrierea imobilului identificat cu nr cadastral 106549- C1- U2 UAT Mediaș ap 2 rezultat din dezlipire pe seama domeniului public al Municipiului Mediaș
1329/01/2015Privind desemnarea persoanelor care pot înlocui reprezentantul Judeţului Sibiu în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunală „Asociaţia de Apă” Sibiu
1429/01/2015Pentru aprobarea contractului de administrare-cadru privind imobilul teren situat administrativ în Sibiu str Şoseaua Alba Iulia nr 73 A înscris în CF nr 105999 Sibiu nr cadastral /nr topografic 105999 (provenit din CF vechi nr 7724 Turnişor nr topografic 7060 /2/2)
1529/01/2015Privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unui imobil din domeniul public al Statului român în domeniul public al Judeţului Sibiu